นโยบายเนื้อหาของแฟน

เราทุกคนที่ Epic Games รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คุณได้ให้ความสนใจในเกมและบริษัทของเรา และเราคิดว่านี่เป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมที่คุณต้องการสร้างงานศิลปะ บริษัท และสิ่งอื่น จากทรัพย์สินทางปัญญาของเรา ในขณะเดียวกัน เราก็ได้ทุ่มเทเวลา ความคิด และเงินจำนวนมหาศาล เพื่อสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาของเรา และเราจำเป็นต้องปกป้องทรัพย์สินเหล่านี้ของเรา

ในกรณีส่วนใหญ่แล้ว การใช้เกม งานศิลปะ วีดีโอ เพลง ตัวละคร โลโก้ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ของเรา (“Epic IP”) โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเรา ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายและเป็นการละเมิดสิทธิของเรา  ดังนั้นเราจึงได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อใช้อธิบายว่าคุณต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับเนื้อหาของแฟนของคุณ ในนโยบายฉบับนี้ คำว่าเนื้อหาของแฟนหมายถึง: (1) งานศิลปะที่แฟนทำขึ้นของคุณ (เช่น ภาพศิลปะ ภาพถ่าย วีดีโอ และเนื้อหาประเภทอื่น) ที่มีที่มาจาก Epic IP และ (2) เว็บไซต์และแอปส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ Epic IP และไม่ได้ใช้งานในเชิงพาณิชย์ ซึ่งสาธารณะสามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระ

กรุณาอ่านนโยบายฉบับนี้ให้ละเอียดก่อนสร้างเนื้อหาของแฟน เราขอขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ โดยจะมีการโพสต์นโยบายที่แก้ไขแล้วไว้บนเว็บไซต์ของเรา เนื้อหาของแฟนใด ที่มีอยู่และไม่สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย จะต้องได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบาย
 

ส่วนที่ 1 - กฎระเบียบทั่วไป

1.1 คุณสามารถสร้างเนื้อหาของแฟนจาก Epic IP ได้ตราบเท่าที่คุณปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ เนื้อหาของแฟนใด ที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้จะถือเป็นสิ่งต้องห้าม

1.2 นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับ Epic IP ที่คุณเข้าใช้งาน ตามเงื่อนไขการใช้บริหาร ข้อตกลงใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้สุดท้าย และ/หรือข้อตกลงอื่น ที่คุณทำกับ Epic ตัวอย่างเช่น หากคุณยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้สุดท้ายของ Epic สำหรับเกมใดเกมหนึ่ง นโยบายฉบับนี้จะครอบคลุมเนื้อหาของแฟนที่คุณสร้างจากเกมดังกล่าว

1.3 เนื้อหาของแฟนทั้งหมดต้องมีความเหมาะสมสำหรับผู้รับสารของ Epic IP และสอดคล้องกับเจตนารมณ์และลักษณะของ Epic IP (ตามที่ Epic พิจารณา) เนื้อหาของแฟนต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่มีบังคับใช้ ต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และต้องไม่เป็นเนื้อหาที่อนาจาร ส่งชัดเจนถึงเรื่องเพศ หมิ่นประมาท คุกคาม คัดค้านได้ หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น

1.4 เนื้อหาของแฟนต้องไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ (กล่าวคือในทางการเงิน) สำหรับข้อยกเว้นที่มีก็คือ แฟนจะได้รับอนุญาตให้หาเงินจากวีดีโอบนเว็บ (เช่น YouTube) ผ่านการโฆษณา ตราบเท่าที่วีดีโอมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของนโยบายฉบับนี้

1.5 Epic สามารถเพิกถอนการอนุญาตให้คุณสร้างเนื้อหาของแฟนได้ทุกเมื่อ และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตามดุลยพินิจของ Epic แต่เพียงผู้เดียว

1.6 คุณต้องไม่กล่าวหรือแสดงนัยว่าเนื้อหาของแฟนของคุณได้รับการรับรองและอนุมัติโดย Epic

1.7 เนื้อหาของแฟนของคุณต้องไม่มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ที่ส่งเสริมหรือแสวงหาประโยชน์จากการโกงหรือการแฮ็กเกมของ Epic หรือเกมอื่น

1.8 คุณต้องไม่สร้างหรือใช้เนื้อหาของแฟนในลักษณะที่อาจจะทำให้ผู้อื่นเชื่อว่าเนื้อหานั้นเป็นผลงานทางการของ Epic ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ของแฟนต้องไม่ออกแบบให้ดูเหมือนเว็บไซต์ทางการของ Epic และต้องระบุให้ผู้เข้ามาเยือนเห็นอย่างชัดเจนว่าไม่ใช่เว็บไซต์ของ Epic

1.9 คุณต้องไม่ใช่ Epic IP ในลักษณะใดก็ตามที่ทำให้ Epic เสื่อมเสีย หรืออาจสร้างความเสียหายต่อมูลค่า ชื่อเสียง หรือความนิยมของ Epic หรือผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ของ ผลิตภัณฑ์ (ตามที่ Epic พิจารณา)

1.10 คุณต้องแสดงข้อความปฏิเสธดังต่อไปที่เกี่ยวกับหรือที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของแฟนของคุณ รวมถึงบนเว็บเพจใด ที่มีเนื้อหาของแฟนของคุณอยู่:
ส่วนต่าง ของเนื้อหาที่ใช้เป็นงานที่มีเครื่องหมายการค้าและ/หรือลิขสิทธิ์ของ Epic Games, Inc. โดย Epic ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมด เนื้อหานี้ไม่ใช่เนื้อหาทางการและไม่ได้รับการรับรองโดย Epic

1.11 หากคุณใช้แบรนด์ โลโก้ ชื่อเกม ชื่อตัวละคร หรือเครื่องหมายการค้าอื่น ของ Epic (“เครื่องหมาย”) ในเนื้อหาของแฟนของคุณ คุณต้องปฏิบัติตามกฎดังต่อไปนี้:
ต้องใช้เครื่องหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพูดถึงผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจของ Epic ที่นำเสนอ ห้ามใช้เครื่องหมายเพื่อระบุตัวหรือส่งเสริมตัวคุณ เนื้อหาของแฟนของคุณ หรือผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจอื่นใด
ต้องใช้เครื่องหมายในลักษณะที่จะช่วยส่งเสริมและไม่สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและความนิยมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมาย
ห้ามใช้เครื่องหมายใด ในชื่อของเว็บไซต์ จนกว่าจะมีความชัดเจนในชื่อว่าเว็บไซต์ไม่ใช่เว็บไซต์ทางการของ Epic
ห้ามลงทะเบียนหรือใช้ชื่อโดเมนที่ทำให้สับสนว่าคล้ายกับชื่อโดเมนของเรา
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงเครื่องหมาย  ตัวอย่าง:
ไม่ควรเปลี่ยน “Unreal Engine 4” เป็น “Unreal 4 Engine” oหรือ“Unrealengine 4”
ไม่ควรเปลี่ยนสีของโลโก้ และไม่ควรแก้ไขหรือดัดแปลงการออกแบบและลักษณะที่ปรากฏของโลโก้ให้เป็นโลโก้ใหม่
 

ส่วนที่ 2 - ข้อตกลงของคุณกับ Epic

ยกเว้นการอนุญาตที่จำกัดที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 1 ข้างต้น การใช้ Epic IP ใด ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บริการของ Epic ข้อตกลงใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้สุดท้าย และข้อตกลงอื่น ที่คุณอาจทำกับ Epic เกี่ยวกับเว็บไซต์ เกม และเนื้อหาอื่น จากการที่คุณเข้าถึง Epic IP ข้อตกลงดังกล่าวจะมีเงื่อนไขทางกฎหมายที่สำคัญ (เช่น ข้อจำกัดความรับผิด การปฏิเสธการรับประกัน และการระงับข้อพิพาท) ดังนั้น โปรดอ่านตรวจทานข้อตกลงดังกล่าวให้ละเอียดก่อนสร้างเนื้อหาของแฟนของคุณ
 

ส่วนที่ 3 - การแก้ไขปรับเปลี่ยน

อย่างที่คุณทราบแล้ว Epic อนุญาตให้แฟนทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง (“การแก้ไขปรับเปลี่ยน”) เนื้อหาบางส่วนในเกมของเรา ตามข้อตกลงใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้สุดท้ายของเกมดังกล่าว โปรดทราบว่านโยบายฉบับนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อตกลงใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้สุดท้ายของเกมของเราในเรื่องของการแก้ไขปรับเปลี่ยน
 

ส่วนที่ 4 - ห้ามส่งเนื้อหาของแฟนของคุณหรือแนวคิดเกี่ยวกับเกมมาให้ Epic

กรุณาอย่าส่งเนื้อหาของแฟนหรือแนวคิดเกี่ยวกับเกมมาให้ Epic โดยที่ยังไม่มีการร้องขอ เนื่องจากเราจะลบเนื้อหาดังกล่าวโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบ
 

ส่วนที่ 5 - การบังคับใช้สิทธิ

Epic ขอสงวนสิทธิในการดำเนินคดีทางกฎหมายกับคุณ หากมีการใช้งาน Epic ในทางมิชอบ